, , ,

Het minimumloon wijzigt per 1 juli 2024

Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. Het wettelijk minimumuurloon geldt voor alle werknemers vanaf 15 jaar. Het loon per week of maand hangt af van de arbeidsduur. Als er een vaste arbeidsduur per week is afgesproken met uw werknemer, dan is het mogelijk om een vaste maandbetaling af te spreken. Er zijn geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer.

Minimumloon per uur voor alle werknemers

Sinds 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden sinds 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. Net als in 2023.

Hieronder volgen de twee tabellen met het minimumloon per uur van 2024.

Bedragen per 1 juli 2024

Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 juli 2024)

LeeftijdMinimumloon per uur
21 jaar en ouder € 13,68
20 jaar € 10,94
19 jaar€ 8,21
18 jaar€ 6,84
17 jaar€ 5,40
16 jaar€ 4,72
15 jaar€ 4,10

Bedragen per 1 januari 2024

Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 januari 2024)

LeeftijdMinimumloon per uur
21 jaar en ouder € 13,27
20 jaar € 10,62
19 jaar€ 7,96
18 jaar€ 6,64
17 jaar€ 5,24
16 jaar€ 4,58
15 jaar€ 3,98

Wilt u weten hoe u dit in Freepack eenvoudig wijzigt voor alle lopende uitzendingen? Lees hiervoor de update documentatie en/of neem contact op met onze helpdesk.