woon-werk verkeer

Heeft uw organisatie 100 of meer werknemers (inclusief uitzendkrachten) in dienst? Dan bent u vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw werknemers.

Nederland heeft in het klimaatakkoord afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. Een van de afspraken is dat werkgevers met 100 of meer werknemers gaan rapporteren over hun jaarlijkse CO2-uitstoot door werkgebonden personenvervoer. Er is voor aankomende jaren een maximum CO2-uitstoot bepaald. Door middel van verkregen gegevens uit de rapportage wordt bekeken of er onder dit plafond gebleven wordt.

Rapportage en gegevensverzameling

Werkgevers met meer dan 100 werknemers zijn verplicht een opgave te doen van het totaal aantal gereisde kilometers door werknemers voor de organisatie. Welke gegevens dit zijn en hoe ze aangeleverd moeten worden staat beschreven in de handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’. Denk daarbij aan de afgelegde kilometers van huis naar de werkplek en gegevens over het vervoersmiddel. Omdat het voor de meeste uitzendbureaus lastig is om deze gegevens bij te houden, is er een extra handreiking gemaakt voor de uitzendbranche.

Aanvulling voor de uitzendbranche

De reizen van werknemers van een uitzendbureau of detacheringsbureau naar verschillende locaties bij opdrachtgevers, worden beschouwd als woon-werk verkeer. Voor uitzendkrachten is vastgesteld dat uitvragen volgens de handreiking op veel praktische problemen stuit, zo kan de standplaats per dag verschillen evenals het vervoermiddel. Vandaar dat er een aangepaste methode is opgesteld. U vindt deze methode voor de uitzendbranche op de website van RVO. De methode is gebaseerd op 37-posten. Deze methode kan gebruikt worden voor de zakelijke kilometers evenals voor het woon-werkverkeer van uitzendkrachten.

Verder is er een aantal aanvullende richtlijnen:

– De uitzendonderneming is verantwoordelijk voor de rapportage, niet de inlener.
– De 37-posten methode is alleen van toepassing op uitzendkrachten niet op het vaste personeel.
– Uitzendkrachten met uitzendbeding zijn uitgezonderd.
– Uitzendkrachten met minder dan 4,62 contracturen per week, zijn uitgezonderd.

In de handreiking ‘Aanvulling uitzendbranche op de handreiking’ staat hoe u de gegevens voor de uitzendbranche verzamelt.

Tijdsplanning

 • Zondag 30 juni 2024
  Tot en met deze datum is rapporteren niet verplicht. Vrijwillig rapporteren kan wel. Zo ontdekt u de CO2-uitstoot van werkgebonden personenvervoer van uw organisatie.
 • Maandag 1 juli 2024
  Vanaf deze datum moeten organisaties met 100 of meer werknemers verplicht gaan rapporteren. Zorg dat uw administratie op orde is om gegevens in te dienen in 2025. U kunt (in 2025) kiezen om te rapporteren over alleen de 2e helft van 2024, of over heel 2024.
 • Woensdag 1 januari 2025 en maandag 30 juni 2025
  Als organisatie met 100 of meer werknemers kunt u vanaf woensdag 1 januari 2025 de gegevens indienen. De laatste dag dat dit kan is maandag 30 juni 2025. Stuur uiterlijk op deze datum de gegevens in over de 2e helft van 2024, of heel 2024. Geef op het online formulier aan welk van de 2 opties u kiest.
 • Donderdag 1 januari 2026
  Vanaf 2026 is het verplicht om jaarlijkse te rapporteren.

Heeft u vragen?

Zoals u merkt wordt de regeldruk en administratielast alsmaar zwaarder. Ondanks de aanvulling op de handreiking voor de uitzendbranche, moet er extra werk verzet worden om alle gegevens bij te houden en te verwerken in de rapportage. Ook voor het invullen van de rapportage zult u extra tijd kwijt zijn. Uiteraard staan wij klaar om vragen over dit onderwerp te beantwoorden en te helpen met het inrichten van uw administratie, zodat u kunt blijven voldoen aan veranderende wet- en regelgeving.

Wilt u weten hoe u in Freepack eenvoudig de gereden kilometers kunt bijhouden? Lees hiervoor de update documentatie en/of neem contact op met onze helpdesk.

Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. Het wettelijk minimumuurloon geldt voor alle werknemers vanaf 15 jaar. Het loon per week of maand hangt af van de arbeidsduur. Als er een vaste arbeidsduur per week is afgesproken met uw werknemer, dan is het mogelijk om een vaste maandbetaling af te spreken. Er zijn geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer.

Minimumloon per uur voor alle werknemers

Sinds 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden sinds 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. Net als in 2023.

Hieronder volgen de twee tabellen met het minimumloon per uur van 2024.

Bedragen per 1 juli 2024

Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 juli 2024)

LeeftijdMinimumloon per uur
21 jaar en ouder € 13,68
20 jaar € 10,94
19 jaar€ 8,21
18 jaar€ 6,84
17 jaar€ 5,40
16 jaar€ 4,72
15 jaar€ 4,10

Bedragen per 1 januari 2024

Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 januari 2024)

LeeftijdMinimumloon per uur
21 jaar en ouder € 13,27
20 jaar € 10,62
19 jaar€ 7,96
18 jaar€ 6,64
17 jaar€ 5,24
16 jaar€ 4,58
15 jaar€ 3,98

Wilt u weten hoe u dit in Freepack eenvoudig wijzigt voor alle lopende uitzendingen? Lees hiervoor de update documentatie en/of neem contact op met onze helpdesk.