De SNCU houdt toezicht op naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Als uit onderzoek blijkt dat een uitzendbureau zich niet aan de CAO houdt, krijgt het eerst de kans zijn fouten te herstellen. Het uitzendbureau wordt door de SNCU geïnformeerd over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

Een uitzendbureau moet aantonen dat de CAO wordt nageleefd. Als een uitzendorganisatie niet meewerkt aan het onderzoek of weigert haar fouten te herstellen, treedt de SNCU op. Via een juridische procedure kan medewerking tot herstel van overtredingen via de rechter worden afgedwongen.

Freepack ondersteunt u graag bij de voorbereidende werkzaamheden voor deze controle.