ABU: De ABU behartigt de belangen van meer dan 500 grote, middelgrote én kleine uitzendondernemingen. Die zijn goed voor ongeveer twee derde van de omzet van de Nederlandse uitzend- en payrollmarkt. Het keurmerk is het meest toonaangevende in de markt en geeft u een enorme pre als u zaken wilt doen met de grote inleners.

NBBU: De NBBU is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Zij behartigen de belangen van ruim 1.200 brede dienstverleners in de flexbranche:uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt.

De SNCU houdt toezicht op naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Als uit onderzoek blijkt dat een uitzendbureau zich niet aan de CAO houdt, krijgt het eerst de kans zijn fouten te herstellen. Het uitzendbureau wordt door de SNCU geïnformeerd over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

Freepack ondersteunt u graag bij de voorbereidende werkzaamheden voor deze controle en aansluitingen brancheorganisaties.