,

Regiobijeenkomsten 2018

Freepack Software komt naar u toe het komende jaar! Wij gaan wederom op verschillende plaatsen in Nederland regiobijeenkomsten organiseren, te beginnen op 9 februari in Haarlem. In de ochtend starten we met een opfriscursus. Hier worden de laatste nieuwe functionaliteiten de software gepresenteerd en krijgt u tips voor het optimaal gebruik van het pakket. Aanmelden kan via de website.

In de middag organiseren wij een meeting op directie-, managementniveau. Tijdens deze meeting komen o.a. ontwikkelingen in de markt aan de orde en de reactie van Freepack daarop. Nieuwe functionaliteiten die op stapel staan, worden besproken en natuurlijk kunt u uw wensen omtrent de software kenbaar maken. Halen en brengen dus in de middag! Voor de middagsessie ontvangt u van ons een uitnodiging.