Let op! Overgangsregeling Premiekorting 2017/2018

Met ingang van 1 januari 2018 komen de premiekortingen te vervallen en de Wet tegemoetkomingen loondomein zal dan in werking treden. Onder deze wet vallen o.a. de loonkostenvoordelen (deze komen in de plaats van de premiekortingen).

Voor werkgevers die nu recht hebben op premiekorting voor een werknemer zal er overgangsrecht komen. De werkgever moet dan wel aan 3 voorwaarden voldoen:

  • In de laatste aangifte van 2017 moet de indicatie voor premiekorting op ‘J’ staan bij de betreffende werknemers;
  • In de laatste aangifte van 2017 moet de premiekorting toegepast zijn voor de betreffende werknemers;
  • En in 2018 moet de werkgever via de aangifte loonheffingen een aanvraag doen voor een van de loonkostenvoordelen voor de betreffende werknemers.

De eerste twee voorwaarden worden automatisch in de aangifte gezet op het moment dat iemand met premiekorting wordt verloond.

Mocht het zo zijn dat een uitzendkracht met recht op premiekorting in de laatste aangifteperiode van 2017 niet verloond wordt (bij maandaangifte is dat december en bij 4-wekenaangifte is dit week 49 t/m 52), dan zal er geen recht zijn op het overgangsrecht! Zorg dus dat een uitzendkracht in deze periode in elk geval wordt verloond (dit kan bijvoorbeeld een feestdag, vakantiedag, doorbetaald uur enz. zijn).

De derde voorwaarde zal automatisch in de aangifte gezet worden op het moment dat iemand in een aangifteperiode in 2018 wordt verloond waarbij in de uitzendkrachtgegevens (programma 331) een van de loonkostenvoordelen is aangevinkt.