, ,

Let op! De overheid vraagt uw mening over de invoering van een certificeringsplicht voor uitzendbureaus.

Het kabinet, mw. Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wil een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus gaan inrichten om misstanden in de branche tegen te gaan.

In verband met deze voorgenomen invoering van een certificeringsplicht voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten per 1 januari 2025 nodigt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid u uit te reageren op het voorstel. Het is mogelijk te reageren tot en met 25 augustus 2022.

Ter toelichting:

  1. De kern van het verplichte certificeringssysteem is:
    Dat alle uitleners(ondernemingen of rechtspersonen die arbeidskrachten ter beschikking stellen) zich moeten laten certificeren als zij arbeidskrachten ter beschikking willen stellen; en
  2. Dat alle ondernemingen of rechtspersonen die gebruik willen maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten uitsluitend mogen inlenen van gecertificeerde uitleners. Dit geldt dus ook voor doorleensituaties.

Aanvullende maatregelen:

Daarnaast wil het kabinet een aantal aanvullende maatregelen doorvoeren zoals een bankgarantie van € 100.000 en een voorlopige bankgarantie voor starters van € 50.000 voor een tijdelijke termijn van zes maanden. Ook gecertificeerde huisvesting en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) worden genoemd in het voorstel.